چین می گوید می شود رسما به جنگ دو کره پایان داد

وزیر امور خارجه چین بر این نظرست که می توان پایان جنگ میان کره شمالی و جنوبی را رسمی کرد.
ونگ ئی این نظر را جمعه در کنفرانس مطبوعاتی خود در حاشیه نشست وزرا اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا در سنگاپور بیان کرد. چین نزدیکترین کشور به کره شمالی است و اکنون معتقد است، زمان چنین اقدامی رسیده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-foreign-minister-on-end-of-korea-war/4512648.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *