تولید سوخت اتانول از کاه توسط منهدس پاکستانی

یک مهندس پاکستانی سیستمی را طراحی کرده که به کشورهای در حال پیشرفت کمک می کند از میزان واردات سوخت فسیلی خود بکاهند. این سیستم میلیون ها تن کاه را که هر سال در جهان هدر می رود به سوخت اتانول تبدیل می کند. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tech-ethanol-from-straw/4512657.html