آلودگی هوا موجب نارسایی قلبی و اختلال خون رسانی می شود

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال معتبر “سیرکولیشن” یا “گردش خون” منتشر شده، نشان
می دهد که آلودگی هوا و ذرات معلق، علاوه بر عوارض شناخته شده ی پیشین، موجب نارسایی قلبی و اختلال خون رسانی به اندام های حیاتی می شود. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4513814.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *