دلایل افزایش خرید طلا در ایران

بر اساس گزارش شورای جهانی طلا در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۸ خرید طلا در بعد جهانی شش درصد کاهش داشته است اما در همین مدت ایرانیان ۲۰۲ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته طلا خریده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/rising-gold-buying-in-iran/4513798.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *