ماموریت آینده ناسا: پروژه دشوار فرستادن انسان به مریخ

یکی از برنامه های آتی ناسا سازمان هوافضانوردی ایالات متحده فرستادن انسان به مریخ است. ولی فرستادن انسان به چنین سیاره دوردستی و ایجاد مسکن در سطح ان برای انسان کار چندان آسانی نخواهد بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/space-mars-3d-printing/4513820.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *