گزارش علی جوانمردی از تازەترین تحولات تظاھرات اعتراضی در شھرھای مختلف ایران

در ایران عصریکشنبه پیش از تاریک شدن ھوا نیروھای یگان ویژە و امنیتی جمھوری اسلامی در میادین اکثر شھرھای بزرگ مستقر شدند تا مانع تظاھرات اعتراضی شبانە شوند کە در پنج شب گذشتە ادامە داشتە است. علی جوانمردی و تازەترین تحولات تظاھرات اعتراضی در شھرھای مختلف ایران منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4514630.html

گزارشی از تاثیرات بی ثباتی سیاسی در لبنان بر جشنواره های موسیقی این کشور

لبنان در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به خاطر جشنواره های موسیقی اش در خاورمیانه شهرت زیادی داشت و به یک مرکز فرهنگی تبدیل شده بود . اما سالها بی ثباتی سیاسی ، بر اقتصاد و هنراین کشور تاثیر گذاشته است. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4514633.html

اعتراض های مردمی در ایران در آستانه احیای تحریم ها ادامه یافت

تداوم اعتراض های مردمی در ایران درآستانه احیای تحریم های آمریکایی علیه برنامه های اتمی، موشکی و فعالیت های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه موضوع گزارش مهدی آرمی است: منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4514469.html

تداوم اعتصاب کامیونداران و رانندگان همزمان با اعتصاب رانندگان تاکسی در ورامین

دامنه اعتصاب کامیونداران و رانندگان بین جاده ای در ایران که این روزها دور دوم خود را پشت سر میگذراند، به حوزه رانندگان درون شهری هم کشیده شده است. رانندگان معترض خواهان مجوز کار بیست و چهار ساعته برای مقابله با مشکلات معیشتی شان هستند. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-drivers-srike/4514470.html

دفاع نتانیاهو از قانون کشور یهود

بنیامین ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروزاز قانون اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی دفاع کرد. شبنه شب ده هزار نفر از اقلیت مقیم اسرائیل در شهر تل آویو بر علیه این قانون تظاهرات کرده بودند. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/israel-netanyahu/4514465.html

مرحله اول تحریم ها فردا اجرایی می شود

احیای تحریم های آمریکا علیه برنامه های اتمی، موشکی و اقدمات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در دو مرحله انجام می گیرد. گیتاآرین تحریم های مرحله اول را که از فردا اجرایی می شود، شرح می دهد منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/usa-iran-sanctions/4514467.html