مرحله اول تحریم ها فردا اجرایی می شود

احیای تحریم های آمریکا علیه برنامه های اتمی، موشکی و اقدمات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در دو مرحله انجام می گیرد.
گیتاآرین تحریم های مرحله اول را که از فردا اجرایی می شود، شرح می دهد
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/usa-iran-sanctions/4514467.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *