نگاهی به فیلم «کریستوفر رابین» اثر جدید شرکت دیزنی

در گزارش سینمائی، بهنام ناطقی نگاهی دارد به فیلم «کریستوفر رابین» محصولی از شرکت دیزنی که اکرانش در آمریکا از روز جمعه شروع شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4514688.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *