گزارشی از تاثیرات بی ثباتی سیاسی در لبنان بر جشنواره های موسیقی این کشور

لبنان در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به خاطر جشنواره های موسیقی اش در خاورمیانه شهرت زیادی داشت و به یک مرکز فرهنگی تبدیل شده بود . اما سالها بی ثباتی سیاسی ، بر اقتصاد و هنراین کشور تاثیر گذاشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/4514633.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *