برج «سوزن فضایی» در شهر سیاتل آمریکا که کف شیشه ای آن می چرخد

برج موسوم به «سوزن فضایی» در شهر سیاتل آمریکا اولین کف شیشه ای چرخشی در جهان را به نمایش گذاشت.
در حال حاضر تنها این برج است که به چنین کفی مجهز است. این کف شیشه ای ۱۰ لایه دارد و به کمک ۱۲ موتور می چرخد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/space-needle/4515618.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *