گفتگوی کامل با «مرتضی» درباره ترانه های شاد و آثار اجتماعی

مرتضی برجسته خواننده نامدار ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره پروژه های هنری، ترانه های شاد، آثار اجتماعی و حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران توضیحاتی داد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/music/4516023.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *