فستیوال موسیقی و رقص اقوام سلتیک اروپا در فرانسه

بیش از ۷۰ هزار نفر در چهل و هشتمین سال رژه «اینترسلتیک» حضور یافتند. تِم امسال این جشنواره رقص والس است. قوم سلتیک از شبه جزیره بریتانیا در غرب اروپا پراکنده اند. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/interceltic-festival/4515620.html