ادامه اختلاف عربستان و کانادا؛ هیچکدام حاضر به عقب نشینی نیستند

نه دولت سعودی و نه کانادا به نظر نمی رسد هيچيک حاضر به عقب نشينی از موضع خود در ارتباط با تنش موجود در مناسبات با يکديگر باشند. روابط دو کشور اخيراً در پی انتقاد کانادا از ادامۀ بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی رو به تيرگی گذاشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/canada-ambassador-saudi-arabia/4517453.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *