بهنام طالبلو: توئیت پرزیدنت ترامپ از رهبران ایران خواسته که انتخاب درستی داشته باشد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/taleblou-sot-1-on-iran-sanction/4517400.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *