کرگدن عصبانی به خودروی شانسی بلند حمله کرد

این کرگدن نر در حضور یک کرگدن ماده، به این خودروی گردشگران در پارک سافاری پوئبلای کشور مکزیک حمله کرد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/rhino/4517142.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *