آلمان می گوید تا زمانیکه ایران به تعهدات خود عمل کند، به برجام پایبند می‌ماند

وزارت امور اقتصادی آلمان، امروز بار ديگر در تأکيد رويکرد خود در ارتباط با از سرگيری تحريم های آمريکا بر ايران تأکيد کرد که آلمان تا زمانيکه ايران به تعهدات خود کند، به توافقنامۀ برجام وفادار خواهد ماند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/germany-iran/4519047.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *