توافق آلمان و اسپانیا درباره مهاجران سرگردان

آلمان می گويد، با دولت اسپانيا در زمينه بازگرداندن پناهجويانی که ابتدا در مرز اسپانيا ثبت نام کرده و اکنون در آلمان به سر می برند به توافق رسيده است. اين نخستين گام دولت آلمان در جهت اختلافات سياسی داخل کشور در ارتباط با مسئلۀ مهاجرت تلقی می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/germany-spain-migrants/4519055.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *