شهری که هنوز رنگ و بوی کابوها و جویندگان طلا را در آمریکا دارد

شاید امروزه دیدن نمادهای غرب وحشی، از معدنچیان طلا و کابوها متعلق به گذشته باشد و تنها بتوان در فیلم های هالیودی دید، اما در شهرِ معدنی «ات من» در ایالت آریزونا، هرگز غرب وحشی فراموش نمی شود، جایی که هنوز گاری وسیله حمل و نقل است و صدای هفت تیر فضای شهر را پر می کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/wild-west-town/4518732.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *