عامل گرمای شدید و آتش سوزی های اخیر جهان چیست

در حالی که بسیاری از نقاط جهان گرمای غیر معمول و درجه حرارت بالا را تجربه می کنند کالیفرنیا نیز شاهد بزرگترین آتش سوزی جنگلی در تاریخ خود است. مطالعه جوی اخیر نشان داده این گرمای غیر عادی و چندین پدیده طبیعی دیگر که علائم گرمایش زمین هستند یک روند ادامه دار خواهند بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/climate-change-heat/4519062.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *