نخست وزیر ایتالیا می گوید ممکن است درباره توافق ایران تجدیدنظر کند و موضع سخت‌تری بگیرد

نخست وزیر ایتالیا می گوید کشورش حاضر است در مورد توافق اتمی تجدید نظر کند و موضع سختگیرانه تری اتخاذ کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/italian-pm-on-iran-sanctions/4519053.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *