پشت پرده ماجرای سانسور فیلم «کریستوفر رابین»؛ شباهت به رهبر چین

گرچه نمایش فیلم وینی د پو، در سراسر دنیا شروع شده، مقامات چین نمایش فیلم «کریستوفر رابین» را ممنوع کرده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/winnie-the-pooh/4519081.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *