تاثیر تحریم های ایران بر بازار جهانی و درآمد نفتی تهران

احیای دور اول تحریم های آمریکائی علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند به کاهشی عمده در درآمدهای نفتی تهران منجر شود، که واشنگتن می گوید بجای استفاده برای بهبود زندگی مردم صرف برنامه های موشکی و اقدامات بی ثبات کننده در منطقه می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/global-oil/4520359.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *