تصادف وحشتناک در بزرگراهی در تورنتوی کانادا

راننده بی دقت با این ماشین تصادف کرد اما خوشبختانه کسی آسیب جدی ندید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/toronto-/4520404.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *