ورود نخست وزیر کانادا به اختلاف عربستان و این کشور؛ از ارزشهای مان کوتاه نمی آئیم

به نظر نمی رسد هیچیک از دولتهای سعودی و کانادا حاضر به عقب نشينی از موضع خود در ارتباط با تنش موجود در مناسبات با يکديگر باشند. روابط دو کشور در پی انتقاد هفته گذشته کانادا از ادامۀ بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی رو به تيرگی گذاشته است.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/saudi-canada/4520386.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *