وزیر دفاع آمریکا: برای مقابله با تهدیدهای فضایی آماده ایم

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mattis-defense-space/4520699.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *