۹ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی در بین نهادهای حکومت ایران گم شده است

در ایران، عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید از سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارز دولتی که به قیمت ۴۲۰۰ تومان در ایران به نهادها و افراد مختلف واگذار شد خبری در دست نیست.
در همین حال ترقی شدید نرخ ارز و طلا روند مهاجرت به تهران و شهرهای بزرگ را معکوس کرده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-economy/4520687.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *