استفاده از پهپادها برای بهبود صنعت کشاورزی

هواپیماهای کوچک بدون سرنشین یا درون ها می توانند در ده سال آینده به ابزار مهمی برای کشاورزان تبدیل شوند. پژوهشگران دانشگاه «ای اند ام تگزاس» برای بهبود صنعت کشاورزی به فناوری پهپاد می نگرند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/drones-in-agriculture/4520712.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *