بخشی از صفحه‌آخر/ هنوز رژیم توان کنترل مردم را دارد؛ اختلاف سران کم است و مردم متحد نیستند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-3/4523479.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *