برنامه «پلاگد-این» درباره مبارزه با مواد مخدر و مصرف بیش از حد آن

برنامه پلاگد-این این هفته، با گرتا ون ساسترن همکار صدای آمریکا، نگاه جامعی دارد به مبارزه با مواد مخدر و مصرف بیش از حد آن
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/plugged-in-fghting-the-opioid-crisis/4520716.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *