تنها سه درصد مردم می دانند که کم تحرکی و ورزش نکردن موجب ابتلا به سرطان می شود

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی واشنگتن، نشان می دهد فقط ۳ درصد از مردم از افزایش خطر ابتلا به سرطان در اثر کم تحرکی و ورزش نکردن اطلاع دارند.گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4522973.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *