توجه چین به کاهش گازهای گلخانه‌ای با طراحی آشپزخانه‌های جدید

تشویقِ مردم برای استفاده از انرژی های پاک همچون انرژی خورشیدی به جای سوخت های فسیلی، مدتهاست که از اهداف اصلیِ بسیاری از کشورها بوده و هست. و حالا در چین، نسلِ جدید آشپزها برای کاهشِ گازهای گلخانه ای، از انرژیِ خورشیدی برای پخت غذاهای مختلف، از جوجه کباب تا
سوسیس-تخم مرغ استفاده می کنند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/china-solar-cooking/4523310.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *