عراق می‌گوید ناچار به معامله با ایران به رغم تحرم های آمریکا است

دولت عراق می گوید با شروع تحریم های آمریکائی علیه جمهوری اسلامی ایران، عراق بە ناچار در مبادلات با ایران استفادە از دلار را متوقف کردە است. گزارش علی جوانمردی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ali-javanmardi/4522953.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *