قاضی برزیلی با حکم خود دوباره به مهاجران ونزوئلایی اجازه داد وارد کشور همسایه شوند

در برزیل قاضی دادگاه تجدید نظر، یک حکم فدرال مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران ونزوئلایی را لغو کرده است، که از آشفتگی اقتصادی و سیاسی کشورشان می گریزند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/venezuela-brazil-border/4523304.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *