پدر و مادر بانوی اول آمریکا بدون لطف خاصی، مثل دیگران شهروند جدید آمریکا شدند

والدین «ملانیا ترامپ» بانوی نخست آمریکا به عنوان شهروندان جدید آمریکا سوگند خوردند. «ویکتور» و «آمالیا کناوس» روز پنجشنبه در شهر نیویورک در مراسم شهروندی ایالات متحده شرکت کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/melania-trump-parents-us-citizenship/4522967.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *