ارتش ملی سوریه با حمایت ترکیه در شمال سوریه فعال است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/syria/4525272.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *