بخش‌هایی از بازار کفش تهران برای دومین روز پیاپی تعطیل شد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest/4525285.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *