جزئیاتی از درخواست ایالات متحده از بریتانیا درباره توافق ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-british/4525085.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *