همزمان با افزایش فشار آمریکا بر آنکارا، رئیس جمهوری ترکیه واکنش نشان داد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-turkey-trump-/4525084.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *