جزئیاتی از حمله با ماشین به مردم در لندن

پلیس لندن امروز مردی را به ظن اقدام تروریستی دستگیر کرد که صبح امروز با راندن یک خودرو به میان عابران سه تن را مجروح کرد و سپس اتومبیل خود را به موانع خارج از ساختمان پارلمان بریتانیا کوبید.
گزارش شهلا آراسته
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/uk-westminster-police-car-crash/4528233.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *