رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام از سنندج به کرج منتقل شد + گفتگو با برادر او

رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده است و در زندان مرکزی سنندج محبوس بود به زندان رجایی شهر یا همان گوهردشت کرج منتقل شده است. امجد حسین پناهی در گفتگو با صدای آمریکا درباره وضعیت برادرش و صحت و سقم این خبر و علت انجام این انتقال توضیحاتی داده که میشنویم.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ramin-hossein-panahi/4528222.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *