ادامه انفجارهای خونین در افغانستان؛ اینبار در مرکز آموزشی

یک حمله بمبگذاری در بامداد چهارشنبه در داخل یک موسسه آموزشی در کابل دهها کشته و زخمی بجا گذاشت. سحرگاه امروز نیز در یورش طالبان به یک پایگاه نظامی در بغلان در شمال افغانستان دهها نیروی امنیتی افغان کشته شدند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghanistan/4529869.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *