نیایش جمعی برای بهبود «آريتا فرنکلين» خواننده سرشناس و محبوب سبک سول

آريتا فرانکلين، خواننده محبوب و اسطوره ای مردم آمريکا با بيماری سرطان پيشرفته دست به گريبان است.
اعضای کليسای بَپتيست در شهر ديترويت در ايالت ميشيگان، جايی که سالها شاهد حضور آريتا فرنکلين بودند روز چهارشنبه مراسم نيايشی برای بهبود حال اين هنرمند بزرگ برگزار کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/people-aretha-franklin-vigil/4529885.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *