نگاهی به مطبوعات: ادامه بحث ها درباره برجام

ادامه بحث ها درباره برجام، فعالیت های ایران در دریای سرخ و تلاش ایران برای حل مشکلات ارزی اش موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان امروز است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4531611.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *