چه شروطی باید انجام شود که پرزیدنت ترامپ با رهبران ایران دیدار کند؛ پاسخ برایان هوک

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-iran-hook/4531703.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *