نظر تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مورد تهدید ایران به بستن تنگه هرمز

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/taleblou-sot-2-insta-pompeo-hormuz/4549346.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *