وب سایت خاک رنج: نقشه جامع گورهای دسته جمعی در ایران

در سی امین سالگرد کشتار ۶۷ و در آستانه روز جهانی ناپدیدشدگان قهری، سازمان عدالت برای ایران امروز از وب‌سایت خاک رنج که یک نقشه جامع از گورهای دسته جمعی در ایران است رونمایی کرد. در این وب‌سایت مکان دقیق یا تقریبی گورهای جمعی که عمدتا به اعدام‌های دهه ۶۰ در ایران اختصاص دارند مشخص شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mass-executions-in-iran-1367/4549356.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *