کلاس های ورزشی فشرده برای افراد گرفتار

با توجه به مشغله زیاد و برنامه های فشرده کاری روزانه، انجام ورزش های کوتاه مدت ولی سریع، با استقبال زیادی در آمریکا روبرو شده است. باشگاه های ورزشی نیز به همین منظور کلاس های ورزشی فشرده ای که تمام ماهیچه های بدن را بکار می گیرند به اعضایشان ارائه می دهند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-express-fitness/4549383.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *