تکنولوژی نوین برای تولید گیاهان در مناطق بد آب و هوا

یک مزرعه سرپوشیده که گیاهان در آن به طور عمودی کاشته می شوند در یک تونل در کره جنوبی ایجاد شده است. این مزرعه که به تکنولوژی های پیشرفته مجهز است می تواند در آینده برای کشت گیاهان خوراکی در مناطقی با آب و هوای نامساعد و بد به کار رود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/south-korea-smart-farm/4552757.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *