ساندویچ عظیم الجثه در مکزیک

در مکزیکو سیتی، پایتخت مکزیک، صدها نفر در جشنواره تورتا، شاهد درست کردن یک ساندویچ عظیم الجثه بودند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mexico-large-sandwich/4552759.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *