مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی: تهران در حال افزایش توان تولید موشک‌های دوربرد است

مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن می‌گوید ایران بزرگترین و متنوع ترین انبار موشک‌ها در خاورمیانه را دارد؛ از موشک‌های بالستیک کوتاه و میان برد گرفته، تا موشک‌های کروز که برد آنها به اسرائیل و جنوب شرقی اروپا می رسد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-missile-threat/4552729.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *